Reference          Články          Nejčastější dotazy

Terapeutický systém Homebalance - Věda a výzkum

2/2017 Věda a výzkum

Univerzita Karlova se představuje:

Terapeutický systém Homebalance

ODKAZ

Život bez barier Homebalance.png

3/2019 Život bez bariér

Homebalance

ODKAZ

Věda a výzkum Homebalance interaktivní r

2/2020 Věda a výzkum

Spin-off Univerzity Karlovy přináší interaktivní rehabilitační systém ODKAZ

Moderní technologie 1/2017

Moderní technologie snižují riziko pádů

Listy klinické logopedie 2/2018

Využití digitálních technologií v terapii pacientů po cévní mozkové příhodě

DIAstyl 3/2020

Poruchy rovnováhy - Terapie formou počítačové hry

Odborné studie

Po kliknutí na miniaturu se Vám soubor otevře v nové záložce.

1/2020 Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Randomizovaná kontrolovaná studie efektu terapie poruch rovnováhy s využitím audiovizuální zpětné vazby u seniorů

ODKAZ

Případová studie

Terapie poruch rovnováhy u pacientky po cévní mozkové příhodě s využitím vizuální zpětné vazby a stabilometrické plošiny v domácím prostředí

Studie proveditelnosti

Skupinová individuální terapie pacientů s využitím interaktivního systému pro trénink stability Homebalance

Kazuistika

Telerehabilitace u pacienta s poruchou rovnováhy po cévní mozkové příhodě

SZ.png

3/2021 Seznam zprávy

Fyzioterapie v obýváku. Do domácností se přesouvá další obor medicíny

ODKAZ

Články na internetu

Články v odborných časopisech

Po kliknutí na miniaturu se Vám soubor otevře v nové záložce.

CNSS_Randomizovana kontrolovana studie e