Jak to celé funguje

Variabilní využití

Homebalance je interaktivní pomůcka, využívaná v rehabilitaci pacientů s poruchou rovnováhy různého původu. Je certifikovaná jako zdravotnický prostředek třídy I.

V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení.

V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavů nebo u dětské mozkové obrny. U seniorů nachází uplatnění především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy.

Systém je též možné využít ve fyzioterapii u pacientů po ortopedických operacích a se sníženou pohyblivostí dolních končetin.

Homebalance je využíván ve zdravotnických zařízeních, v komunitních centrech nebo v domácím prostředí.

Popis systému

Systém Homebalance je s ohledem na domácí využití sestaven z běžně dostupných, přenosných a lehkých komponent.

Tablet

10,1“ Tablet se samostatným napájením

Tablet je možné propojit s externí obrazovkou/televizí.

 

Diagnosticko-terapeutický software

Ukázka scény, ve které má pacient za úkol přemisťovat zobrazený objekt změnami polohy svého těžiště.

Software pro nácvik rovnováhy

Intuitivní software je vyvíjen ve dvou základních variantách:

  • a) pro zdravotnická zařízení
  • b) pro domácí prostředí

 

Přenosná stabilometrická plošina

Přenosná stabilometrická plošina se samostatným napájením

Velikost 53,2 x 31,6 x 5,3 cm
Hmotnost 3,5 kg
Nosnost 150 kg

 

Terapie hrou

Nácvik rovnováhy probíhá formou hry. Pacient stojící na stabilometrické plošině má za úkol měnit pozici zobrazeného objektu změnami polohy svého těžiště. Úlohy jsou kombinovány s tréninkem kognitivních funkcí. 

Scény s audiovizuální zpětnou vazbou je možné ovládat také bez využití plošiny náklonem tabletu a pohyby horních končetin.

Terapie s využitím systému Homebalance má příznivý efekt zejména na stabilitu, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, délku reakční doby, paměť, pozornost, motivaci k pravidelnému cvičení a psychickou pohodu uživatele.

Homebalance poskytuje možnost efektivnějšího tréninku v domácím prostředí, monitoringu a automatického vyhodnocení průběhu cvičení.

Systém umožňuje rychlou objektivní diagnostiku poruch rovnováhy. Výsledky a grafy jsou ukládány do přehledného archivu pro zpětné vyhodnocení.

Dostupnost a spolupráce

Systém Homebalance je dostupný pro zdravotnická zařízení, domovy seniorů a další poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Set Homebalance je možné také zapůjčit pro využití například na krátkodobých rekondičních pobytech, nebo v domácím prostředí pacientů.

Na vybraných pracovištích aktuálně probíhají studie efektu tréninku rovnováhy se systémem Homebalance a konzultace s odborníky z oboru zdravotnictví.

Seznam vybraných zdravotnických zařízení a organizací, které využívají systém Homebalance:

Kontakt pro zápůjčky pacientům do domácího prostředí:

Objednávka on-line

Vaše jméno:

Společnost:

E-mail:

Telefon:

Ulice a č.p.:

Obec:

PSČ:

Počet kusů:

Poznámka:

Kontakty

Ing. Jan Kašpar
jednatel společnosti

+420 774 403 255
kaspar@homebalance.cz

 

 

Ing. Matěj Král
obchodní ředitel

+420 731 581 608
kral@homebalance.cz

 

 Ing. Klára Lincová

obchodní zástupce

+420 606 588 879
lincova@homebalance.cz

 

Mgr. Vít Caithaml

zákaznický servis

+420 774 403 248
caithaml@homebalance.cz

Adresa

Sídlo společnosti:

HomeBalance s.r.o.
Studničkova 7
128 00 Praha 2 - Nové Město

IČ: 04171748
DIČ: CZ04171748

Kdo systém vyvinul

UK v Praze1. LF UK v Praze

Systém byl vyvinut interdisciplinárním týmem v Centru podpory aplikačních výstupů a spin-off firem na 1. LF UK v Kladně ve spolupráci se Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF, lékaři a fyzioterapeuty.

Realizační tým se zabývá také výrobou dalších pomůcek a programů pro podporu moderní neurorehabilitace, včetně volně dostupných jednoduchých aplikací pro trénink paměti a relaxaci.

Spin-off firma Karlovy Univerzity Homebalance s.r.o. je také výhradním distributorem rehabilitačního systému PhysioSensing pro ČR.

 

Praha na mapě

 

Vybrané reference: 

JANATOVÁ, M., M. TICHÁ, R. MELECKÝ, K. HÁNA, O. ŠVESTKOVÁ a J. JEŘÁBEK. Pilotní studie využití tenzometrické plošiny v domácí terapii poruch rovnováhy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 5, s. 591-594. ISSN 1210-7859.

JANATOVÁ, M., M. TICHÁ, M. GERLICHOVÁ, T. ŘEHÁKOVÁ a O. Švestková. Terapie poruch rovnováhy u pacientky po cévní mozkové příhodě s využitím vizuální zpětné vazby a stabilometrické plošiny v domácím prostředí. Rehabilitácia. 2015, roč. 52, č. 3, s. 140-146. DOI: ISSN 0375-0922. 

TICHÁ, M., M. JANATOVÁ, R. KLIMENT, O. ŠVESTKOVÁ, K. HÁNA. Mobile rehabilitation device for balance training with visual feedback. In CTU. Proceedings of International Conference on Mobile and Information Technologies in Medicine and Health 2014. : České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 22–24. ISBN 978-80-01-05637-0.

TICHÁ, M., M. JANATOVÁ, A. BOHUNČÁK, P. SVOZÍLKOVÁ, P. SLADKOVÁ, K. HÁNA, J. JEŘÁBEK, Y. ANGEROVÁ, O. ŠVESTKOVÁ: Use of force platform and visual feedback in the therapy od stability disorders. Turkish Society for Medicine and Rehabilitation. Abstract Proceedings of 12th Congress of EU Forum for Research in Rehabilitation 2013. Instanbul – Turkey, p.111. ISSN 1302-0234

 

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Text zprávy: