O službě          Přínosy          Vznik         Objednávka         Varianty

Varianty Homebalance Care

Homebalance navrhuje 3 vzorové varianty péče o zákazníky. Jednotlivé varianty se liší v závislosti na komplexnosti celého produktu a participaci společnosti Homebalance a zdravotnického zařízení na provozování koncové služby.

Na základě poptávky bude provedena analýza zákazníka, na jejímž základě bude navrženo řešení na míru, které se bude skládat z kombinace jednotlivých variant přesně podle individuálních potřeb a požadavků daného zdravotnického zařízení.

Obchodní záležitosti a distribuci systému Homebalance Care zajišťuje ve výhradním zastoupení společnost Advanced Medical Solutions s.r.o.

Varianta I.

Systém Homebalance Care lze využít jako zdravotnický prostředek pro ambulantní péči, lůžkovou péči, domácí terapii i další případy. Provozovatel získá veškeré potřebné vybavení (stabilometrická plošina, tablet se software, náramkové hodiny) včetně přístupu do on-line cloudového systému Homebalance Care, ve kterém může dohlížet na průběh terapie jednotlivých pacientů.

Terapeutický plán je fixní a nelze jej měnit.

Varainta I. neobsahuje pacientskou databázi. V cloudovém systému Homebalance Care se zobrazují veškeré naměřené výsledky a odcvičené terapie pod jedním pacientským účtem. Pro jednotlivé pacienty nelze vytvořit samostatný účet. 

> Přístup do cloudového systému Homebalance Care

> 1 pacientský účet

> Fixní terapeutický plán

> Nevyžaduje edukaci a sledování pacienta

BalancePong (1).png

Varianta II.

Homebalance Care lze využít nejen pro ambulantní péči a lůžkovou péči, ale zároveň také jako zdravotnický prostředek pro distanční terapii a další případy. Varianta II. je vhodná pro zařízení, která chtějí mít kompletní průběh pacientovi terapie výhradně pod svou kontrolou. 

Průběh distanční terapie

Zdravotnické zařízení získá kompletní set Homebalance Care jakožto provozovatel služby distanční terapie. Provozovatel provede vstupní vyšetření vyšetření pacienta, předá pacientovi technologie potřebné k terapii a provede zaškolení pro jejich používání. 

Provozovatel má přístup do cloudového systému Homebalance Care, ve kterém je zaznamenán průběh terapie jednotlivých pacientů, obstarává komunikaci s pacientem a dohlíží na průběh terapie. V cloudovém systému Homebalance Care má terapeut možnost úprav terapeutického plánu pacienta.

 

Veškeré služby a provoz koncových zařízení (plošina, tablet a další) si zajišťuje zdravotnické zařízení.Společnost Homebalance pomáhá se zavedením technologie do procesu zdravotnického zařízení a implementací do provozu. V případě technických problémů se může zdravotnické zařízení obrátit na linku technické pomoci provozovanou společností Homebalance. Technickou pomoc pacientovi obstarává provozovatel, tj. zdravotnické zařízení. 

 

> Přístup do cloudového systému Homebalance Care

> Každý pacient má svůj účet

> Terapeutický plán na míru

> Úpravy terapeutického plánu

> Edukace a sledování pacienta

BalanceDesk (1).png

Varianta III.

Stejně jako ve Variantě II. lze systém využít nejen pro ambulantní péči a lůžkovou péči, ale zároveň také jako zdravotnický prostředek pro distanční terapii. 

Tato varianta je vhodná pro zařízení, která z určitých důvodů neplánují dohlížet na kompletní průběh pacientovi terapie a chtějí předat především technickou stránku jinému subjektu.

Průběh distanční terapie

Zdravotní zařízení doporučí pacientovi terapii v domácím prostředí pomocí Homebalance Care a provede u pacienta standardizované vstupní vyšetření. Zároveň má zdravotnické zařízení přístup do cloudového systému pro možnost dohlížet na pacientovu terapii. 
Homebalance zajistí předání technologie pacientovi a zaškolí jej ohledně používání. V cloudovém systému dohlíží Homebalance na průběh terapie, komunikuje s pacientem a upravuje jeho rehabilitační plán podle potřeb. Pro zvýšení adherence pacienta využívá dohledový pult. Po ukončení terapie zajistí převzetí setu Homebalance Care od pacienta, vyčistí jej a připraví pro dalšího pacienta. Výslednou zprávu o absolvování a průběhu terapie obdrží jak pacient, tak zdravotnické zařízení.

 

Společnost Homebalance obstarává cloudový systém Homebalance Care a zároveň poskytuje technickou podporu v případě technických problémů jak samotnému pacientovi, tak rovněž zdravotnickému zařízení.

Výhodu​ pro zdravotnické zařízení představuje především předání starostí s technickou stránkou věci firmě Homebalance.

> Přístup do cloudového systému Homebalance Care

> Přehled o pacientech

> Přenechání technických záležitostí

> Dohled nad adherencí pacienta

Ambulantní péče

Lůžková péče

Domácí terapie

Základní přístup do cloudového systému HB Care

Rozšířený přístup do cloudového systému HB Care

Rozlišení jednotlivých pacientů

On-line dohled při distanční terapii

Více pacientů na 1 zařízení

Úprava obtížnosti cvičení

Úprava plánu v průběhu terapie

Technická podpora zdravotnickému zařízení

Technická podpora pacientovi

Homebalance zajistí předání technologie pacientovi

Edukace pacienta společností Homebalance

Homebalance dohlíží na pacienta v průběhu terapie

Dohledový pult pro zvýšení adherence pacienta

Převzetí setu od pacienta a příprava pro nového

Kompletní zajištění technických záležitostí

 X     ✅           

 X               

 X               

 X               

 X                   

 X         ✅           

 X         ✅           

 X         ✅           

 X         ✅           

 X         ✅           

 X         ✅           

 X          X          

 X          X          

 X          X          

 X          X          

 X          X          

 X          X          

 X          X          

  PŘEHLED VARIANT

   Var. I     Var. II     Var. III   

 
Homebalance Care.jpg
Homebalance_Care_terapeut.jpg
Homebalance Care terapie.jpg

Objednávka on-line

Děkujeme za objednávku!