top of page

O službě          Přínosy          Objednávka         Varianty

Homebalance Care

Homebalance Care je řada služeb, které využívají propracovaný informační systém. Do tohoto komplexního řešení, které se dále rozvíjí, je napojen interaktivní systém pro distanční trénink a terapii certifikovaný jako zdravotnický prostředek. Systém využívá moderních technologií pro zlepšení zdravotního stavu vybraných skupin pacientů. Vhodný je pro poskytování rehabilitační intervence v klinickém i domácím prostředí. Princip terapie je založen na využití telemetrických přenosů, terapie s využitím audiovizuální zpětné vazby a monitoringu pohybové aktivity pacienta.

Dodáván může být ve 3 různých variantách.

O službě
nahoru

Co si představit pod pojmem distanční terapie?

Distanční terapie je terapie bez osobní přítomnosti terapeuta. Lze ji tedy provádět například z pohodlí svého domova bez nutné návštěvy zdravotnického zařízení.

Jak Homebalance Care funguje? 

Pacient k terapii využívá moderních technologií, s jejichž pomocí plní cvičební plán. Cvičební plán pacientovi individuálně stanoví fyzioterapeut, který bude pacientovi k dispozici po celou dobu terapie.

Naměřené hodnoty se odesílají do cloudového systému Homebalance Care, kde na průběh terapie dohlíží přidělený terapeut.

Po dokončení terapie v délce 4-6 týdnů (dle stavu pacienta a doporučení fyzioterapeuta) obdrží pacient zprávu hodnotící zlepšení zdravotního stavu.

Snímek obrazovky 2020-07-28 v 15.33.56.p

Průběh distanční terapie s Homebalance Care:

> Pacient přijde na vstupní vyšetření, při kterém je vyšetřen fyzioterapeutem a obdrží vybavení potřebné k zahájení terapie

> Na základě vyšetření fyzioterapeutem je stanoven individuální terapeutický plán

> K terapii pacient používá stabilometrickou plošinu a tablet s terapeutickými scénami

> Náramkový krokoměr pomáhá zlepšit fyzickou kondici pacienta a monitoruje jeho celkovou pohybovou aktivitu

> V průběhu domácí terapie se naměřená data automaticky odesílají do cloudového systému Homebalance Care, kde přidělený     terapeut sleduje průběh terapie a může vzdáleně upravovat obtížnost terapie podle potřeb pacienta

> Při výstupním vyšetření fyzioterapeut zhodnotí zlepšení zdravotního stavu pacienta v průběhu terapeutického programu

K čemu Homebalance Care slouží?

> Slouží k domácí a klinické terapii poruch rovnováhy a koordinace pohybu inovativním způsobem

> Vyhodnocuje stav pacientů s poruchami motorických a kognitivních funkcí

> Udržuje potřebnou aktivitu a péči u pacientů po propuštění z rehabilitační péče

> Pomáhá s návratem k běžnému životu

> Zlepšuje zdravotní stav uživatele

Přínosy

Přínosy pro pacienta

 

+ Každodenní terapie v pohodlí domova

+ Individuální terapeutický plán podle individuálních potřeb

+ Vzdálená komunikace s terapeutem

+ Zábavná forma cvičení

+ Motivace

+ Monitorování pohybové aktivity

+ Kompletní záznam o absolvované terapii

+ Porovnání zdravotního stavu před a po absolvování terapeutického programu

+ Zvýšení kvality života, včetně komfortu života rodinných příslušníků

Přínosy pro poskytovatele služby

 

+ Inovativní způsob rehabilitační péče

+ Nové možnosti péče o pacienty

+ Rozšíření know-how v rámci využívání moderní technologie

+ Konkurenční výhoda oproti zařízením neposkytujícím distanční terapii

+ Noví pacienti

+ Možnost obsloužit 1 terapeutem více pacientů

+ Vyšší počet vykázaných terapií = ekonomický benefit

+ Možnost zápisu vybraných statistických údajů do pacientských záznamů nemocničních informačních systémů

Vznik systému

 

Systém Homebalance Care vznikl úsilím odborníků ze Společného pracoviště 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty Biomedicínského Inženýrství ČVUT v Praze. Tento zdravotnický prostředek byl podpořen v rámci výzkumných projektů

Inovativnost systému

 

Technologie umožní individualizovaným způsobem a na dálku nastavit ​úroveň obtížnosti prováděných cvičení a následně umožní kontrolovat plnění terapeutického plánu bez nutnosti fyzické návštěvy ve zdravotnickém zařízení.

Dochází ke zvýšení osobní bezpečnosti pacientů propuštěných do domácí péče, kteří vyžadují další rehabilitaci. Napojení technologie na dohledový pult umožňuje včasné informování pacientů v případě překročení stanovených limitů cvičení či jejich nedodržení.

Pro cenovou nabídku nebo více informací použijte formulář níže

Vznik

Obchodní záležitosti a distribuci systému Homebalance Care zajišťuje ve výhradním zastoupení společnost Advanced Medical Solutions s.r.o.

Objedávka

Objednávka on-line

Děkujeme za objednávku!

bottom of page